Vår miljöpolicy

Gnesta Ventilationsmontage & Service AB skall agera och verka för ett bärkraftigt samhälle.

Detta ska ske genom:

  • Hushållning av naturresurser och energi
  • Att inom tekniska/ekonomiska ramar använda material och energi med minsta negativa miljöeffekter
  • Efterfölja lagar och krav
  • Förebyggande åtgärder används i mijlöarbetet
  • Ständig förbättring av uppsatta miljömål
  • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning samt fortlöpande dialog
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete
  • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer samt andra intressenter.